Rejestracja na przedmioty dla studentów na kierunku Kryminalistyka i Nauki Sądowe.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o zbliżających się rejestracjach na przedmioty do wyboru dla naszych studentów na kierunku Kryminalistyka i Nauki Sądowe:

  • Rejestracja na przedmioty do wyboru dla studentów II roku: od 28 stycznia 2019  godz. 20:00 do 30 stycznia 2019 godz. 12:00.
  • Rejestracja na przedmioty do wyboru dla studentów I roku: od 30 stycznia 2019  godz. 20:00 do 1 lutego 2019 godz. 12:00.

Serdecznie Zapraszamy!

VII zjazd studiów podyplomowych CNS 2018/19

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału VII zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, który odbędzie się w dniach 26-27 styczniaNajbliższy zjazd poświęcony będzie w całości wykorzystaniu metod chemicznych w kryminalistyce.

Program zjazdu:

26 stycznia (sobota)

godz. 9:15-13:15

Poranny blok zajęciowy, poświęcony zagadnieniom Fizykochemii kryminalistycznej poprowadzi Pan dr Dariusz Wilk, adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista na Wydziale Chemii i Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autor kilku książek oraz wielu publikacji dotyczących współczesnych metod fizykochemicznych w badaniach śladów kryminalistycznych i wykrywania falsyfikatów dzieł sztuki. Obecnie prowadzi badania nad procesami fizykochemicznymi występującymi w pomiarach technikami chemii analitycznej i możliwościami identyfikacyjnymi materiałów relewantnych dla ekspertyzy sądowej.

godz. 14:15-18:15

W trakcie popołudniowego bloku, zagadnienia dotyczące problematyki Badań antydopingowych omówi dr hab. Dorota Kwiatkowska,  doktor nauk biologicznych – od 1995 roku pracująca w Zakładzie Badań Antydopingowych Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, zaś od 2004 roku pełniąca funkcję kierownika Zakładu. Od 2007 roku jest również diagnostą laboratoryjnym. 

Zakład, którym kieruje jest jedyną placówką w Polsce i jednym z 34 laboratoriów na świecie uprawnionych do wykonywania badań antydopingowych z racji posiadania akredytacji Światowej Agencji Antydopingowej – World Anti-Doping Agency (WADA). W laboratorium tym oprócz badań antydopingowych wykonywane są również badania toksykologiczne na zlecenie m.in. prokuratur.
Od roku 2001 jest członkiem Stowarzyszenia Oficjalnych Chemików Wyścigów Konnych – Association of Official Racing Chemists (AORC), od 2004 członkiem Światowego Stowarzyszenia Analityków Antydopingowych – World Association of Anti-Doping Scientists (WAADS).Od roku 2016 jest członkiem Zespołu Analizy Spektralnej – Komitetu Chemii Analitycznej PAN.
Jest autorem wielu prac i komunikatów, publikowanych po polsku i angielsku, poruszających problemy dopingu w sporcie i toksykologii.

27 stycznia (niedziela)

godz. 9:15-13:15

Zajęcia niedzielne poświęcone zagadnieniom chemii w kryminalistyce oraz wprowadzeniu do toksykologii prowadzone będą przez zespół:

Prof. dr hab. Ewa Bulska, Dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Ekspert Międzynarodowej Agencji Antydopingowej (WADA), audytor Polskiego Centrum Akredytacji oraz członek zespołu ekspertów w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Prof. dr hab. Bogusław Wiłkomirski, profesor nauk biologicznych.  Od 1971 związany z Uniwersytetem Warszawskim, na którym w 2008 objął stanowisko profesora zwyczajnego. Pracował w Instytucie Biochemii UW, będąc w latach 80. jego wicedyrektorem. W 1988 przeszedł do Instytutu Botaniki, którego dyrektorem był w latach 2002–2005 i 2008–2009.  W 2009 został zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach, przekształconym w 2011 w Uniwersytet Jana Kochanowskiego. 
Autor lub współautor ponad 125 prac, w tym podręczników do chemii dla szkół podstawowych i średnich. Odbył staże naukowe w Instytucie Chemii Organicznej Mołdawskiej Akademii Nauk (i Instytucie Biochemii Uniwersytetu w Liverpoolu. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Phytochemical Society of North America, Phytochemical Society of Europe, International Society for Environmental Biogeochemistry, International Advisory Committee i Związku Literatów Polskich.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół CNS UW

VI zjazd studiów podyplomowych CNS 2018/19

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału VI zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, który odbędzie się w w dniach 12-13 stycznia

UWAGA:  Nastąpiła zmiana lokalizacji sobotnich zajęć!  Szczegółowe informacje zostały Państwu przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zajęcia niedzielne odbywają się bez zmian.

Program zjazdu:

12 stycznia (sobota)

godz. 9:15-13:15 oraz godz. 14:15-18:15

W trakcie sobotnich zajęć wykłady z elementami pokazów praktycznych poprowadzą pracownicy Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Tematy wykładów sobotnich przedstawiają się następująco:

Blok I:

  • Wykorzystanie luminescencji i efektu Ramana w badaniach fizykochemicznych –  prof. dr hab. Andrzej Wysmołek, profesor w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Doświadczalnej, Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizujący się w badaniach doświadczalnych (spektroskopia ramanowska, luminescencja) materii skondensowanej, w tym nanostruktur o obniżonej wymiarowości (studnie kwantowe).
  • Spektroskopia w podczerwieni – prof. dr hab. Andrzej Witowski, profesor w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista z zakresu spektroskopii i magnetospektroskopii w dalekiej podczerwieni.

Blok II:

  • Promieniotwórczość wokół nas i jej zastosowanie w badaniach fizykochemicznych – prof. dr hab. Tomasz Matulewicz, profesor w Zakładzie Fizyki Jądrowej, Instytutu Fizyki Doświadczalnej, Wydziału Fizyki UW. 
  • Mikroskopia elektronowa  – prof. dr hab. inż. Jolanta Borysiuk, profesor w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalistka z zakresu badań strukturalnyc materiałów półprzewodnikowych i nanomateriałów przy użyciu transmisyjnej i skaningowej mikroskopii elektronowej (TEM, SEM).

13 stycznia (niedziela)

(godz. 9:15-13:15)

Wykład, poświęcony zagadnieniom „Przesunięcia granic terroryzmu” oraz „Białego wywiadu”  przedstawi Pan Bolesław Michalski, Prezes OPEC Sp. z o.o. Specjalista w zakresie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego zajmującego się określaniem i eliminowaniem ryzyka biznesowego. Specjalizuje się w zagadnieniach, struktur baz danych, bezpieczeństwa cybernetycznego oraz marketingu finansowego. Ekspert od spraw bezpieczeństwa cybernetycznego, zajmujący się przeprowadzaniem kompleksowych audytów z dziedziny cyber-bezpieczeństwa.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół CNS UW

V zjazd studiów podyplomowych CNS 2018/19

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału V zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, który odbędzie się w w dniach 15-16 grudnia

Program zjazdu:

15 grudnia (sobota)

godz. 9:15-13:15

Zajęcia sobotnie w bloku porannym poprowadzi Pan prof. dr hab. Jarosław Moszczyński

Kierownik Katedry Kryminalistyki i Medycyny Sądowej Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. W latach 1988-2003 pracował w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym KGP jako ekspert, naczelnik Wydziału Daktyloskopii oraz zastępca dyrektora CLK KGP. Przyczynił się w znacznym stopniu do rozwoju polskiej daktyloskopii – wdrożył krajowy system automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej (AFIS), który umożliwia wykrywanie w ciągu roku kilku tysięcy sprawców przestępstw, a także weryfikację tożsamości osób zatrzymanych, przekraczających granicę państwa oraz NN zwłok. Rozwinął sieć nowoczesnych, policyjnych laboratoriów daktyloskopijnych, gdzie wykorzystywane są zaawansowane technologicznie, skuteczne metody wizualizacji śladów linii papilarnych. Przeprowadził badania, dzięki  którym rozwinięte zostały m.in. techniki luminescencyjne. Był członkiem czterech grup roboczych Interpolu ds. standaryzacji identyfikacji daktyloskopijnej (1996-2001). Posiada uprawnienia eksperta daktyloskopii oraz badań dokumentów. Wykonał ponad 2 tys. ekspertyz kryminalistycznych oraz przeprowadził ok. 400 oględzin miejsc przestępstw.

Tematyka zajęć sobotnich to: „Daktyloskopia”.

14:15-18:15

Zajęcia w bloku popołudniowym prowadzić będzie Pan mgr Kacper Choromański, 

certyfikowany ekspert z zakresu Analizy Śladów Krwawych. Zagadnieniem naukowo zajmuje się od 2009 r. Jako jeden z 300 osób na świecie posiada status stałego członka International Association of Bloodstain Pattern Analysts. Jest wpisany na listę biegłych w Sądzie Okręgowym Warszawa i Warszawa Praga. Prowadzi zajęcia w ramach kierunku Kryminalistyka i Nauki Sądowe przez Centrum Nauk Sądowych; na kierunkach Prawa, w ramach Forensics in Humanitarian Action – Simulation exercise przez Network on Humanitarian Action (NOHA); zajęciach Kryminalistyki w ramach Wydziału Prawa i Administracji oraz zajęciach związanych z Kryminalistyką w ramach Uniwersytetu Otwartego. Przez ostatnie 9 lat zapoznał się szczegółowo z ponad 300 sprawami zagranicznymi i ponad 60 polskimi sprawami oscylującymi wokół rekonstrukcji na podstawie analizy śladów krwawych. Twórca nowej polskiej terminologii dotyczącej analizy śladów krwawych, będącej cytowanej przez pracowników Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna. Członek Polskiego Towarzystwa kryminalistycznego, sekretarz redakcji Problemów Współczesnej Kryminalistyki. Student University College London UCL, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie, poza pracą biegłego sądowego, prowadzi seminaria i wykłady zarówno w Warszawie jak i również gościnne w całym kraju. 

Warsztaty z jego udziałem poświęcone będą tematyce „Praktycznych aspektów zastosowania Analizy Śladów Krwawych w postępowaniu karnym i kryminalistyce”

16 grudnia (niedziela)

(godz. 9:15-13:15)

W bloku niedzielnym swoje zajęcia poświęcone Daktyloskopii kontynuować będzie Pan prof. dr hab. Jarosław Moszczyński.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół CNS UW

 

IV zjazd studiów podyplomowych CNS 2018/19

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału IV zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, który odbędzie się w w dniach 1-2 grudnia

Program zjazdu:

1 grudnia (sobota)

godz. 9:15-13:15

Zajęcia sobotnie w bloku porannym poprowadzi Pan Insp. Paweł Rybicki, były Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, kierujący Sekretariatem ENFSI (Europejskiej Sieci Laboratoriów Kryminalistycznych – European Network of Forensic Institutes) i Fundacją EFIC: Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych. Tematyka zajęć to: Blaski i cienie współczesnych nauk sądowych oraz Narzędzia społecznej kontroli.

14:15-18:15

Blok popołudniowy obejmie następujące zagadnienia:
1.Strategia zarządzania systemem jakości w laboratorium kryminalistycznym;
2.Terroryzm i katastrofy masowe wyzwaniem kryminalistyki XXI wieku;
3.Procedury INTERPOLU w identyfikacji ofiar katastrof masowych;
4. Co nowego w genetycznej identyfikacji człowieka?

Zajęcia poprowadzi Pani Dr Aleksandra Tucholska-Lenart, była Dyrektor Biura Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. 

2 grudnia (niedziela)

(godz. 9:15-13:15)

W bloku niedzielnym swoje zajęcia kontynuować będzie Pan Insp. Paweł Rybicki. Zajęcia dotyczyć będą problematyki: Współpracy międzynarodowej oraz standaryzacji w naukach sądowych.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół CNS UW

 

Listopadowe Seminarium Doktorskie Katedry Kryminalistyki WPiA UW

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w listopadowym seminarium doktorskim Katedry Kryminalistyki WPiA UW, prowadzonym przez prof. T. Tomaszewskiego.

Seminarium odbędzie się w najbliższy poniedziałek – 26 listopada 2018 r., o godzinie 18:00 w sali im. J. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim (kampus centralny UW).

Gościem seminarium będzie Pani Anna Przewor, która wygłosi referat pt.: „Pamieć deklaratywna i proceduralna oraz ich rola w fałszowaniu podpisów”.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół CNS UW

Wyróżnienie słuchacza studiów podyplomowych CNS UW

Z prawdziwą radością informujemy o sukcesie absolwenta naszych Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych, Pana mgr Łukasza Śledzińskiego, którego praca dyplomowa, napisana pod kierunkiem naukowym dr Aleksandry Tucholskiej-Lenart, pt.: „Identyfikacja ofiar terroru – Romanowowie, Srebrenica, World Trade Centre” otrzymała wyróżnienie w XIX edycji konkursu na „Pracę roku z dziedziny kryminalistyki” im. prof. T. Hanauska –  organizowanym przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne.

Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów odbyła się 14 listopada 2018r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

(Więcej informacji dot. konkursu znajduje się na stronie: http://kryminalistyka.pl/konkursy-2/)

Laureatowi serdecznie gratulujemy!
Zespół CNS UW

Uroczystość wręczenia nagród laureatom XIX Edycji Konkursu im. prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki.

Szanowni Państwo,

Rada Naukowa i Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego zapraszają na uroczystość wręczenia nagród laureatom XIX Edycji Konkursu im. prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 14 listopada o godz. 11: 30  w Auli A2 Collegium Iuridicum II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Lipowa 4 w Warszawie.

W czasie uroczystości prof. Jarosław Moszczyński wygłosi wykład pt. „Wokół nowego paradygmatu kryminalistyki”.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół CNS UW

III zjazd studiów podyplomowych CNS 2018/19

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na III zjazd Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, który odbędzie się w w dniach 17-18 listopada br. Najbliższy zjazd dotyczyć będzie szerokiego spektrum zagadnień związanych z prawem dowodowym.

Program zjazdu:

17 listopada (sobota)

(godz. 9:15-13:15 oraz 14:15-18:15)

Zajęcia sobotnie  poświęcone będą problematyce wykorzystania dowodów w procesie (w Polsce i na świecie), oraz tematyce Trial Advocacy. Poprowadzi je Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń z Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji. Prof. P. Girdwoyń jest Dyrektorem Instytutu Prawa Karnego WPiA UW, adwokatem, autorem wielu publikacji, cenionym popularyzatorem nauki i wybitnym specjalistą z zakresu kryminalistyki.

18 listopada (niedziela)

(godz. 9:15-13:15)

Zajęcia niedzielne dotyczyć będą problematyki dowodu cyfrowego. Poprowadzi je mgr Piotr Karasek, doktorant w Katedrze Kryminalistyki WPiA UW oraz adwokat w Warszawskiej Izbie Adwokackiej.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół CNS UW

 

II zjazd studiów podyplomowych CNS 2018/19

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach 3-4 listopada br. odbędzie się II zjazd Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zgodnie z zapowiedziami i informacjami przekazanymi Państwu podczas spotkania inauguracyjnego, zjazd ten będzie miał charakter zajęć upełniająco-wprowadzających. Pozwolą one Państwu na opanowanie nowego aparatu pojęciowego i zapoznanie się z zakresem metod badawczych właściwych poszczególnym dyscyplinom, z którymi będziecie mieć Państwo do czynienia podczas wykładów i ćwiczeń przewidzianych w toku pozostałych zjazdów w tym roku akademickim.

Program zjazdu:

4 listopada (sobota)

(godz. 9:15-13:15)

Zajęcia poranne poświęcone będą wprowadzeniu do nauk fizyko-chemicznych. Poprowadzi je prof. dr hab. Andrzej Witowski, Kierownik Interdyscyplinarnej Pracowni Podstaw Fizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, oraz członek Rady Naukowej Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista z zakresu spektroskopii i magnetospektroskopii w dalekiej podczerwieni.

(godz. 14:15-18:15)

Zajęcia sobotnie w bloku popołudniowym poświęcone będą wprowadzeniu do nauk prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego i postępowania karnego. Poprowadzą je:

Adw. Anna Winczakiewicz, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW oraz prawa karnego gospodarczego i skarbowego UJ, doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Od kilku lat adwokat, prowadzący własną kancelarię specjalizującą się w prawie karnym i prawie pracy. Do jej zainteresowań naukowych należy zagadnienie pomyłek wymiaru sprawiedliwości, przestępstw seksualnych oraz nieszczęśliwego wypadku jako przyczyny śmierci. Prezes Towarzystwa Paragraf 22, przewodnik spacerów kryminalnych, wykładowca tematyki prawnej i kryminalistycznej.

Adw. Piotr Modzlewski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokat. Członek Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych od początku jego istnienia, od 2016 r. jego Wiceprezes. Pasją do prawa karnego, kryminalistyki i nauk sądowych zaraził się w trakcie studiów, zaś zawodowo zajmuje się także innymi gałęziami prawa, w szczególności prawem pracy. Angażuje się przede wszystkim w działalność edukacyjną i naukową Towarzystwa w charakterze organizatora i prelegenta.

Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22 to organizacja zrzeszająca młodych przedstawicieli zawodów prawniczych oraz inne osoby, których praca zawodowa lub zainteresowania związane są z szeroko rozumianymi zagadnieniami prawnymi. Celem stowarzyszenia jest przede wszystkim popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa, nauk prawnych i kryminalistyki, poszerzanie polskiego dorobku w tym zakresie, jak również podnoszenie świadomości prawnej oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i upowszechnianie wartości demokratycznych.
Więcej informacji: www.paragraf22.eu.

Bardzo zachęcamy Państwa do udziału w tym wykładzie, jako że wiedza i słownictwo z którym będziecie mieć Państwo do czynienia przyda się Wam podczas bardzo wielu zajęć w ramach naszych Studiów Podyplomowych. 

4 listopada (niedziela)

(9:15-13:15)

Zajęcia niedzielne stanowić będą wprowadzenie do nauk biologicznych. Poprowadzi je dr Łukasz Banasiak z Wydziału Biologii UW, Zakładu Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Serdecznie zapraszamy!

Zespół CNS UW