IV zjazd studiów podyplomowych CNS

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach 19-20 listopada odbędzie się IV zjazd Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Program zjazdu:

19 listopada (sobota)

(godz. 9:15-13:15)

Poranny wykład, pod tytułem: „Psychologia pamięci i jej zastosowania w praktyce sądowej cz. I”, wygłosi Pani prof. dr hab. Ewa Czerniawska z Zakładu Psychologii Uczenia się i Pamięci Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, była Dziekan Wydziału Psychologii UW.

(godz. 14:15-18:15)

Popołudniowy blok poprowadzi Dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska, psycholog specjalizująca się w psychologii sądowej, emerytowany pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Tematem wykładu Dr Toeplitz-Winiewskiej będzie „Wiktymologia – dorosłe ofiary przestępstw”. 

20 listopada (niedziela)

(9:15-13:15)

Podczas bloku niedzielnego, wykład pod tytułem: „Psychologia pamięci i jej zastosowania w praktyce sądowej cz.II” ponownie poprowadzi Prof. dr hab. Ewa Czerniawska, rozwijając tematykę zaprezentowaną podczas wykładu sobotniego.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół CNS UW

 

III zjazd studiów podyplomowych CNS

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach 5-6 listopada odbędzie się III zjazd Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Program zjazdu:

5 listopada (sobota)

(godz. 9:15-13:15)

Poranny wykład, pod tytułem: „Opinia biegłego w polskiej procedurze karnej”, wygłosi Pani prof. dr hab. Ewa Gruza z Katedry Kryminalistyki WPiA UW,

ekspert z zakresu wykorzystania psychologii w procesie karnym, taktyki kryminalistycznej, tzw. prawa policyjnego oraz prawa dowodowego – w tym teorii opiniowania. Autorka ponad 130 prac naukowych i naukowo-popularnych, wielu opinii prawnych oraz projektów ustaw. 

(godz. 14:15-18:15)

Popołudniowy blok poprowadzi Pan Piotr Niemczyk, były Dyrektor Biura Analiz i Informacji Urzędu Ochrony Państwa oraz były zastępca Dyrektora Zarządu Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa. W latach 2000-2001 doradca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  –  organizator Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej. Ekspert Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. 

Tematem wykładu Pana Piotra Niemczyka będą „Zagrożenia terrorystyczne i cyberterrorystyczne – ich realność, skala i przyczyny”.

6 listopada (niedziela)

(9:15-13:15)

Wykład poświęcony wprowadzeniu do informatyki kryminalistycznej poprowadzi Pan Maciej Broniarz,

Kierownik Działu Sieci Komputerowych Uniwersytetu Warszawskiego, architekt systemów informatycznych z 18-letnim doświadczeniem. ekspert Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu bezpieczeństwa informatycznego i computer forensics, a także współpracownik Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.  

Serdecznie zapraszamy!

Zespół CNS UW

II zjazd studiów podyplomowych CNS

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach 22-23 października odbędzie się II zjazd Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Program zjazdu:

22 października (sobota)

(godz. 9:15-13:15)

Pierwszy wykład, poświęcony instytucji biegłego sądowego we współczesne europie, wygłosi Pan prof. dr hab. Piotr Girdwoyń  z Katedry Kryminalistyki WPiA UW,

Dyrektor Instytutu Prawa Karnego WPiA UW, praktykujący adwokat i laureat nagrody „Złoty Paragraf” Dziennika Gazeta Prawna.

(godz. 14:15-18:15)

Popołudniowy blok poprowadzi Pani dr Agnieszka Gutkowska z Zakładu Kryminologii WPiA UW, ekspert projektu FP7 PRIME Komisji Europejskiej, poświęconego radykalizacji, ekstremizmowi i terroryzmowi sprawców określanych mianem „samotnych wilków”.

Tematem wykładu dr Gutkowskiej będzie praktyczne wykorzystanie nauki kryminologii w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości i terroryzmu.

23 października (niedziela)

(9:15-13:15)

Wykład poświęcony kryminalistycznym  badaniom dokumentów poprowadzi Pan prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski,

Kierownik Katedry Kryminalistyki WPiA UW, Przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, były Dziekan Wydziału Prawa i Administracji i były Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego. 

Serdecznie zapraszamy!

Zespół CNS UW

I zjazd studiów podyplomowych CNS

Szanowni Państwo,

Z ogromną przyjemnością i radością informujemy, że już 8 października rusza kolejna edycja Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzona przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Państwa zainteresowanie naszymi studiami jest dla nas zaszczytem i powodem do wielkiej radości. Mamy nadzieję, że spełnimy Państwa oczekiwania i zapewnimy Państwu ciekawy, intensywny i wartościowy rok
z kryminalistyką oraz naukami sądowymi.

 

8 października (sobota)

Program pierwszego zjazdu będzie wprawdzie nietypowy – pierwsze spotkania sobotnie (8 października) będą miały od razu charakter stricte merytoryczny.

(godz. 9:15-13:15)

Pierwszy wykład poświęcony ograniczeniom i wyzwaniom dla współczesnych nauk sądowych i kryminalistyki wygłosi Pan Insp. Paweł Rybicki,

były Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, kierujący Sekretariatem ENFSI (Europejskiej Sieci Laboratoriów Kryminalistycznych – European Network of Forensic Institutes) i Fundacją EFIC: Europejskie Centrum Inicjatyw
w Naukach Sądowych.

(godz. 14:15-18:15)

Druga część zajęć poświęcona zostanie praktycznej stronie zarządzania laboratorium kryminalistycznym
i najbardziej aktualnym trendom w dziedzinie nauk sądowych. Wykład wygłosi Pani dr Aleksandra Tucholska Lenart,

była Dyrektor Biura Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

9 października (niedziela)

(9:15-13:15)

Spotkanie inauguracyjne z pracownikami CNS odbędzie się w niedzielę
9 października. Podczas spotkania przedstawimy Państwu plan roku akademickiego, zasady studiowania, oraz wyjaśnimy podstawy zaliczenia studiów, jak również postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania.

Spotkaniu towarzyszyć będzie gościnny wykład inauguracyjny  Prof. Marii Haberfeld
z Department of Law, Police Science and Criminal Justice Administration w John Jay College of Criminal Justice (City University of New York).

Wykład zostanie wygłoszony w języku polskim.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół CNS UW

Otwieramy rekrutację na studia rozpoczynające się w październiku 2016!

Z radością informujemy, że Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego uruchamia kolejną edycję

Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych.

Rekrutacja na Studia zostanie otwarta, w dniu 15 CZERWCA a rejestracja odbywać się będzie z wykorzystaniem portalu IRK: Rejestracja na studia podyplomowe

Zajęcia będą odbywać się w takim samym układzie semestralnym, jak regularne zajęcia na innych kierunkach: I Semestr rozpocznie się w październiku 2016, a II Semestr w lutym 2017. Jednoroczne studia podyplomowe będą trwały do czerwca 2017 r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w zakładce: „Studia Podyplomowe”.

Zapraszamy!

Zespół Centrum Nauk Sądowych UW

Ruszają studia podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych 2016/17

Wszystkich Sympatyków Centrum Nauk Sądowych UW
z radością informujemy, że Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych
w roku akademickim 2016/17 zostaną uruchomione.

Pierwsze zajęcia już 8 października!

Osoby, które dotychczas zapisały się na studia ale nie dopełniły formalności, bardzo prosimy o jak najszybsze:

– uzupełnienie profilu kandydata w IRK
– przesłanie niezbędnych dokumentów do CNS
– wpłaty czesnego

Wszystkich zainteresowanych naukami sądowymi, którzy nie zdążyli się zapisać na nasze studia, informujemy, że w przyszłym tygodniu ruszy II tura rekrutacji.
Dalsze szczegóły wkrótce…