Wymogi formalne

Wymogami formalnymi ukończenia Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych, prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego jest:

  • aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych;

  • przygotowanie, pod opieką wybranego wykładowcy CNS, i złożenie pracy dyplomowej.

 Praca dyplomowa – wymogi:

  1. Objętość pracy zależy od preferencji prowadzącego seminarium i samego tematu, przeciętna objętość dotychczasowych prac wynosi ok. 30 stron;
  2. Po zatwierdzeniu pracy słuchacz dostarcza do sekretariatu Centrum Nauk Sądowych 1 szt. pracy w formie papierowej (może być w miękkich okładkach) oraz wersję elektroniczną – w wersji .pdf;
  3. Praca winna składać się z: strony tytułowej, oświadczenia, streszczenia, słów kluczowych, spisu treści oraz rozdziałów i bibliografii;
  4. Czcionka i odstępy – zwyczajowo przyjęte czcionki Times New Roman, Arial lub inne popularne, rozmiar 12, interlinia 1,5;

Ponadto, w celu otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych należy złożyć:

  1. wypełnioną kartę obiegową;
  2. ksero dowodu wpłaty za wydanie świadectwa.

Opłatę za wydanie świadectwa, w wysokości 30 zł, należy wpłacić na konto:

Uniwersytet Warszawski
Centrum Nauk Sądowych
Podyplomowe Studia Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych
02-096 Warszawa, ul. Miecznikowa 1
Nr konta: 64 1160 2202 0000 0000 9659 0409

Wzór strony tytułowej, oświadczenia strony tytułowej, oświadczenia, streszczenia, znajduje się do pobrania tutaj:
Pobierz

Wzór karty obiegowej znajduje się do pobrania tutaj:
Pobierz