Oględziny 2016

18 i 19 czerwca odbył się zjazd kończący rok akademicki 2015/16 Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych.

Przez dwa dni zajęć studenci mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę, zdobytą w ramach licznych wykładów i ćwiczeń, w realnej sytuacji oględzin miejsca zdarzenia oraz szczegółowych warsztatów z zakresu analizy śladów krwawych.

Zajęcia tego typu, unikalne w swoim charakterze, dały studentom możliwość sprawdzenia i wykorzystania swojej wiedzy z zakresu techniki i taktyki kryminalistycznej w praktyce.

W ramach zjazdu studenci zrealizowali 4 bloki tematyczne:

1. Oględziny miejsca zdarzenia

W trakcie I części zajęć, poświęconej oględzinom miejsca zdarzenia, studenci ustalali plan działania na miejscu zdarzenia, wykorzystując środki techniki kryminalistycznej ujawniali i zabezpieczali ślady, a także sporządzali procesową i fotograficzną dokumentację oględzin.

2. Laboratorium – badania odzieży

Następnie uczestnicy dokonywali oględzin odzieży zabezpieczonej od podejrzanych i typowali, które ślady powinny zostać poddane badaniom pod kątem genetycznym.

3. Analiza śladów krwawych

Studenci zapoznawali się również z galerią różnych śladów krwawych i sprawdzili swoją wiedzę w zakresie ich analizy.

4. Eksperyment, nie do końca procesowy…

Ostatnią zadaniem postawionym przed uczestnikami, była seria eksperymentów, w których mieli okazję odtworzyć niektóre ślady krwawe, ujawnione na miejscu zdarzenia. Pozwoliło to uczestnikom lepiej zrozumieć mechanizm ich powstania.

A po wszystkim…

Dodatkowo uczestnicy oprócz waloru naukowego zajęć, mieli okazję zrobienia sobie kilku zdjęć pamiątkowych o bardzo „krwawym” charakterze.

 

 

Prowadzący oraz cały zespół CNS UW dziękują wszystkim uczestnikom zajęć, którzy wykazali się starannym przygotowaniem i ogromnym zaangażowaniem.

Niestety, były to ostatnie zajęcia w tym roku akademickim. Było nam niezmiernie miło móc zapoznać naszych studentów z fascynującym światem kryminalistyki. Mamy nadzieję, że praktyczna wiedza którą zdobyli przyda się w przyszłej pracy.

Z poważaniem,
Zespół CNS UW