Studia Podyplomowe


Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych prowadzone przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego to praktyczny program multidyscyplinarnych studiów podyplomowych, obejmujący najaktualniejszą wiedzę na temat różnych gałęzi kryminalistyki, prawa dowodowego i nauk pokrewnych. Studia podyplomowe w CNS stanowią unikalny kurs dostarczający słuchaczom szerokiego przeglądu wiedzy teoretycznej, pogłębionej warsztatem praktycznym w zakresie metod technicznych i narzędzi prawnych powiązanych z zapobieganiem, wykrywaniem i dowodzeniem negatywnych zjawisk społecznych.


Z Radością informujemy o uruchomieniu rekrutacji do edycji studiów podyplomowych w roku akademickim 2021/2022.


Obecnie trwa II tura rekrutacji na studia podyplomowe w CNS (rekrutacja w tej turze będzie otwarta do 24 września). 

Zakres programowy oraz wszelkie informacje na temat bieżącej rekrutacji, w tym kryteria i zasady przyjęć na studia podyplomowe znajdą Państwo na stronach:

Centrum Nauk Sądowych UW Uniwersytetu Warszawskiego

oraz na stronach 

Internetowej Rejestracji Kandydatów UW

Natomiast wszystkie pytania dotyczące procesu rekrutacyjnego na studia podyplomowe prosimy kierować do sekretariaty studiów na adres mailowy:

g.kawczynska@uw.edu.pl

 

Serdecznie zapraszamy!

Zespół CNS