Rekrutacja

Szanowni Państwo!

Warunki rekrutacji, kryteria i inne informacje dotyczące przyjęć na studia: „Kryminalistyka i Nauki Sądowe” znajdą Państwo na stronach Uniwersytetu Warszawskiego.

Obywatele Polski oraz cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na tych samych zasadach powinni stosować się do zasad podanych na stronie
https://irk.uw.edu.pl/katalog.php…

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na innych warunkach niż grupa powyższa powinni zapoznać się z zasadami podanymi na stronie
https://irk.uw.edu.pl/katalog.php…

Wszystkie pytania dotyczące rekrutacji na studia magisterskie prosimy kierować na adres mailowy:

rekrutacja.cns@uw.edu.pl

Serdecznie Zapraszamy!
Zespół CNS UW