Władze CNS

Dyrektor:

dr hab. Kacper Gradoń

Dr hab. Kacper Gradoń jest Dyrektorem Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego i adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji UW. Zajmuje również stanowisko UCL Honorary Senior Research Associate w Department of Security and Crime Science, University College London, oraz Faculty Affiliate i Visiting Fulbright Professor w Center for the Study and Prevention of Violence, University of Colorado Boulder.

W ostatnich latach, jego zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce wojny informacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem kampanii dezinformacyjnych i propagacji “fake newsów”. W tym obszarze prowadzi działalność ekspercką na rzecz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), gdzie jest członkiem grupy roboczej zajmującej się nową dziedziną nauki – Infodemiologią (epidemiologią informacji).

Ważny element jego aktualnej pracy badawczej to tzw. „Future Crimes” – nowy kierunek, który współtworzył w ramach swej pracy w University College London. Badania te dotyczą przyszłych kierunków rozwoju przestępczości i terroryzmu w związku z rozwojem i wzrostem dostępności technologii informatycznych. Jego zainteresowania związane są także z problematyką „białego wywiadu” (Open Source Intelligence) – ukończył szkolenia z tego zakresu certyfikowane przez IALEIA (International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts).

W swojej wcześniejszej pracy zajmował się m.in. zagadnieniami związanymi z przestępczością z użyciem przemocy, w tym przede wszystkim zabójstwami wielokrotnymi – o charakterze seryjnym i masowym, jak również tematyką radykalizacji, ekstremizmu i terroryzmu, oraz profilowaniem kryminalnym.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji, w tym dwóch monografii, licznych rozdziałów i recenzowanych artykułów, które ukazały się w międzynarodowych czasopismach naukowych. Uczestniczył w około dwustu konferencjach naukowych na całym świecie, prezentując wyniki swoich badań m.in. w krajach Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Australii, Nowej Zelandii, Izraelu, Indiach, Japonii, Brazylii i Botswanie.

Uczestniczył w kilkunastu grantach badawczych, w tym – jako Primary Investigator – w grancie Siódmego Programu Ramowego Komisji Europejskiej FP7 PRIME („Preventing, Interdicting and Mitigating Extremism: Defending Against Lone Actor Extremist Events”) o wartości 3.6 miliona Euro, prowadzonym przez konsorcjum University College London, Kings College London, Aarhus University, University of Leiden, Hebrew University of Jerusalem i Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień za działalność naukowo-badawczą, w tym m.in. Stypendium Departamentu Stanu USA (Fulbright Senior Award), Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców, finalistą Nagród Naukowych Polityki, laureatem pierwszej nagrody Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego dla Młodych Kryminalistyków i trzykrotnym stypendystą Canadian International Development Agency.

Odbył staże podoktorskie w University College London (2010-2012) i University of Colorado Boulder (2017-2018), oraz dwuletni staż w Greenwich University (2005-2007), a także 3 czteromiesięczne staże w Memorial University of Newfoundland (2001, 2002 i 2004). Jako Visiting Professor jest również stałym wykładowcą w John Jay College of Criminal Justice (City University of New York). Współpracował m.in. z University of Southern California, Stanford University, University of California Berkeley, Uniwersytetem Harvarda (Berkman Center for Internet & Society) i Johns Hopkins University.

Przez 3 lata był pracownikiem cywilnym Komendy Głównej Policji, gdzie uczestniczył m.in. w tworzeniu polskiego systemu analizy kryminalnej i wywiadu kryminalnego. Ukończył liczne szkolenia policyjne – w tym kurs policyjnych negocjacji kryzysowych (London Metropolitan Police), oraz szkolenia prowadzone przez Federalne Biuro Śledcze (FBI), Kanadyjską Królewską Policję Konną (RCMP), Policję Holenderską, włoską Guardia di Finanza, Royal Ulster Constabulary i niemiecką Policję Federalną (Bundeskriminalamt). Jest absolwentem szkoleń National Cyber-Forensics Training Alliance (Conducting Cyber Research and Analysis in the Dark Web) i International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts (Open Source Intelligence and Cyber Investigations).

 

Napisz do kierownika studiów

 

Rada Naukowa:

ebulska

prof. dr hab. Ewa Bulska

dr hab. Piotr Bębas

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

prof dr hab. Ewa Czerniawska

dr hab. Andrzej Witowski

prof. dr hab. Ewa Gruza

Profesor nauk prawnych. Jest profesorem zwyczajnym w Katedrze Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w kryminalistyce, prawie dowodowym, problematyce biegłych oraz psychologii sądowej. Od blisko 25 lat pełni funkcje biegłego i eksperta w dziedzinie badań dokumentów.

W obszarze Jej zainteresowań naukowych leżą w szczególności kwestie związane z taktyką kryminalistyczną, prawem dowodowym w tym dopuszczalnością dowodów naukowych, wykorzystaniem psychologii sądowej w procesie karnym i kryminalistyce, teorią opiniowania, ekspertyzą biegłych oraz szeroko rozumianą problematyką policyjną i bezpieczeństwem wewnętrznym państwa.

Jest autorką ponad 125 artykułów, 14 monografii i redakcji naukowych monografii, pomysłodawczynią i współredaktorem naukowym 23 wydań periodyku Problemy Współczesnej Kryminalistyki.  Dwukrotnie jej prace zostały nagrodzone w konkursie im. Tadeusza Hanauska, przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne za najlepszą pracę z dziedziny kryminalistyki. W swoich pracach naukowych porusza problematykę biegłych, ich kompetencji, zasad opiniowania, regulacji prawnych dotyczących biegłych.

Jako praktyk i badacz technik kryminalistycznych prof. dr hab. Ewa Gruza była audytorem technicznym Polskiego Centrum Akredytacji, dokonującym akredytacji laboratoriów kryminalistycznych w zakresie procedur badania dokumentów, daktyloskopii i traseologii. Od 1997 roku aktywnie działa w Polskim Towarzystwie Kryminalistycznym, będąc obecnie członkiem Zarządu i Rady Naukowej. Ukończyła aplikację prokuratorską. Autorka licznych ekspertyz prawnych wykonywanych m.in. dla Biura Analiz Sejmowych, organizacji pozarządowych, doradca Komisji Śledczej, autorka lub współautorka kilku ustaw, w tym projektów ustaw o biegłych. Za wybitne zasługi w kształtowaniu państwa prawa i za osiągnięcia w pracy naukowej oraz dydaktycznej została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.