Biuro Ekspertyz

Biuro Ekspertyz CNS UW

Zgodnie z § 4 uchwały Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie utworzenia Centrum Nauk Sądowych UW z dnia 23.05.2007 Biuro Ekspertyz CNS UW jest wyodrębnioną finansowo jednostką organizacyjną do prowadzenia działalności gospodarczej m.in. w zakresie przygotowywania specjalistycznych opinii, porad i ekspertyz, zgodnie z § 134 ust. 4 Statutu UW.

Biuro Ekspertyz dysponuje nowoczesnym zapleczem sprzętowym i laboratoriami znajdującymi się w ramach wydziałów: Biologii chemii. Fizyki oraz Prawa i Administracji a także najwyżej  wykwalifikowaną kadrą pracowników naukowych i technicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jednostka świadczy usługi zarówno na rzecz podmiotów publicznych, jak i prywatnych. Oferujemy najwyższą jakość i rzetelność po bardzo atrakcyjnych kosztach.