IV Zjazd studiów podyplomowych w CNS UW w roku 2021/2022

Szanowni Państwo,
w niniejszy weekend (27 i 28 listopada br.) trwa IV Zjazd Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w CNS UW.
Podobnie jak wszystkie inne zajęcia w naszej jednostce, aktualnie zjazd odbywa się w formule zdalnej.
Decyzja o przejściu w tryb zdalny podyktowana jest troską o wspólne bezpieczeństwo, jednak planujemy powrót do formuły stacjonarnej.

Tryb zdalny nie wpłynie jednak na zakres tematyczny ani stopień realizacji zaplanowanych zajęć. 

Szczegółowy program obecnego zjazdu obejmuje: 

W sobotę:

 

 • blok poranny (godz. 9:15-13:15): dr hab. Paweł Waszkiewicz, prof. UW. Tytuł zajęć: Prewencja kryminalna oparta na dowodach naukowych. Fakty i mity.
 • Blok popołudniowy (godz 14:15 do 18:15): dr hab. Paweł Waszkiewicz, prof. UW. Tytuł zajęć: Od OSINT-u do SOCMINT-u czyli biały wywiad ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych.

 

W niedzielę :

 • blok przedpołudniowy (9:15-13:15): dr Magdalena Tomaszewska-Michalak. Tytuł zajęć: Prawne i taktyczne ramy przesłuchania świadka oraz okazanie osoby.

Odpowiednie linki do udziału w zajęciach zostały oczywiście przekazane słuchaczom drogą mailową.

Z życzeniami zdrowia,

Zespół CNS UW

III Zjazd studiów podyplomowych w CNS UW w roku 2021/2022

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy o rozpoczynającym się jutro trzecim w tym roku akademickim zjeździe w ramach Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych.

Zjazd rozplanowany jest na 20 i 21 listopada 2021 r. –  jego tematyka obejmie zagadnienia psychologii sądowej i wiktymologii.

Szczegółowy program zjazdu obejmuje: 

W sobotę:

 

 • blok poranny (godz. 9:15-13:15): prof. dr hab. Ewa Czerniawska (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego), tytuł zajęć: Psychologia pamięci i jej zastosowania w praktyce sądowej cz. I
 • Blok popołudniowy (godz 14:15 do 18:15: dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Psychologiczne), tytuł zajęć: Wiktymologia.

 

W niedzielę :

 • blok przedpołudniowy (9:15-13:15): prof. dr hab. Ewa Czerniawska (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego), tytuł zajęć: Psychologia pamięci i jej zastosowania w praktyce sądowej cz. II

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Zespół CNS UW

II Zjazd studiów podyplomowych w CNS UW w roku 2021/2022

Szanowni Państwo,
już jutro rozpocznie się drugi w tym roku akademickim Zjazd w ramach Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych.
Program zjazdu 23 i 24 października 2021 obejmuje:

Zajęcia sobotnie:

 • prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski – „Biegli i ich opinie w postępowaniu karnym”
 • prok. Jędrzej Kupczyński – „Prawne i taktyczne ramy gromadzenia rzeczowego materiału dowodowego”

Zajęcia w bloku niedzielnym:

 • mgr Błażej Stromczyński, mgr Stanisław Rabczuk – „Daktyloskopia i analiza daktyloskopijna (wykład i zajęcia praktyczne)”

Zajęcia odbywają się stacjonarnie, jak dotychczas – w auli Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Zespół CNS UW

I Zjazd studiów podyplomowych w CNS UW w roku 2021/2022

Szanowni Państwo,

w ostatnich dniach, 16 i 17 października 2021 r., odbył się pierwszy w bieżącym roku akademickim zjazd Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w Centrum Nauk Sądowych UW. Zgodnie z aktualnymi regulacjami dotyczącymi trybu funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego, zjazd obył się w formule stacjonarnej – w takiej też formule zaplanowane są kolejne zjazdy.  Podczas I Zjazdu, oprócz spotkania inauguracyjno-informacyjnego z nowym kierownikiem studiów, dr Piotrem Lewulisem, realizowane były wstępne zajęcia merytoryczne poświęcone zagadnieniom wstępnym:

Zajęcia w bloku sobotnim:

 • dr Anna Grochowska Wasilewska (Zakład Postępowania Karnego WPiA UW) – „Wstęp do prawa i postępowania karnego”.

Zajęcia w bloku niedzielnym:

 • Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń (Katedra Kryminalistyki WPiA UW, Dyrektor Centrum Nauk Sądowych) – „O pojęciu 'dowodu’ i identyfikacji kryminalistycznej”.

 

Serdecznie dziękujemy za udział w zjeździe

Zespół CNS UW

Funkcjonowanie CNS UW w roku akademickim 2021/2022

Szanowni Państwo,

wracamy do zajęć stacjonarnych. Niniejszym informujemy o treści pisma Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim, które w nawiązaniu do niedawnego Rozporządzenia MEiN powinno usunąć wątpliwości co do sposobu funkcjonowania uczelni w najbliższym roku akademickim (pełna treść pisma).

👉 Zajęcia dydaktyczne i egzaminy od początku października co do zasady prowadzone będą w obiektach UW (stacjonarnie), o ile tylko takiej możliwości nie ograniczą później zmiany w przepisach prawa (np. ponowne wprowadzenie ograniczeń).
👉 egzaminy i zaliczenia w sesji poprawkowej do dn. 30 września 2021 odbywają się bez zmian na ustalonych wcześniej zasadach (zdalnie).
Naturalnie, te reguły dotyczą co do zasady wszystkich zajęć prowadzonych w Centrum Nauk Sądowych UW.
Konieczne jest przy tym zachowania ostrożności i odpowiedzialnych postaw – o co już dziś prosimy – aby przyszła sytuacja epidemiologiczna nie przeszkodziła w funkcjonowaniu naszego Uniwersytetu.

 

Zespół CNS

Studia Podyplomowe w CNS – II tura rekrutacji

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o uruchomieniu II tury rekrutacji do kolejnej edycji Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych.

Rekrutacja w II turze pozostanie otwarta w IRK do 24 września 2021 r. (do wyczerpania limitu miejsc).

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące rekrutacji, a także programu i harmonogramu studiów (w tym terminów wszystkich zjazdów planowanych na rok akademicki 2021/2022) znajdują się:

 1. W zakładce dotyczącej rekrutacji na naszej stronie (Link) oraz na
 2. stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów UW (link do IRK)
O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych zainteresowani tematyką. Studia podyplomowe skierowane są w szczególności do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania i zawodów prawniczych, ale także do absolwentów wszystkich innych kierunków studiów i przedstawicieli wszystkich zawodów którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie kryminalistyki i nauk pokrewnych.

Z życzeniami zdrowia

Zespół CNS UW

 

Podyplomowe Studia Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych – Rekrutacja 2021/2022

Szanowni Państwo,

z radością informujemy o uruchomieniu rekrutacji do kolejnej edycji Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych.

W nadchodzącym roku akademickim 2021/2022 studia planowane są do uruchomienia w formule stacjonarnej, zależnie od obowiązujących w tym zakresie regulacji ogólnych.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące rekrutacji, a także programu i harmonogramu studiów (w tym terminów wszystkich zjazdów planowanych na rok akademicki 2021/2022) znajdują się:

 1. W zakładce dotyczącej rekrutacji na naszej stronie (Link) oraz na
 2. stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów UW (link do IRK)
O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych zainteresowani tematyką. Studia podyplomowe skierowane są w szczególności do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania i zawodów prawniczych, ale także do absolwentów wszystkich innych kierunków studiów i przedstawicieli wszystkich zawodów którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie kryminalistyki i nauk pokrewnych.

Z życzeniami zdrowia

Zespół CNS UW

 

XIV zjazd studiów podyplomowych CNS 2020/21

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w XIV, ostatnim w tegorocznym cyklu zajęć, Zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w Centrum Nauk Sądowych UW, poświęconym prewencji kryminalnej, weryfikacji dowodów naukowych oraz działań białowywiadowczych (OSINT), który odbędzie się w dniach 8-9 maja br.

Za pośrednictwem poczty e-mail, przekażemy Państwu linki do zajęć on-line. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa i dyskusji z prowadzącymi zajęcia.

Program zjazdu:

10 kwietnia (sobota):

 • Dr hab. prof. UW Paweł Waszkiewicz – „Prewencja kryminalna oparta na dowodach naukowych. Fakty i mity”
 • Dr hab. prof. UW Paweł Waszkiewicz – „Od OSINT-u do SOCMINTu. Biały wywiad ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych”

11 marca (niedziela):

 • Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski – „Dowody naukowe w kryminalistyce i procesie karnym”

Sylwetki wykładowców:

Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

Profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Biegły z zakresu kryminalistyki wpisany na listę biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa Praga, wykonujący ekspertyzy z zakresu kryminalistyki oraz badań dokumentów i pisma ręcznego.

Przewodniczący Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, członek Zarządu oraz przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Były Dziekan Wydziału Prawa i Administracji i Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego. W Centrum Nauk Sądowych pełni funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej i kierownika studiów Kryminalistyka i Nauki Sądowe. Interesuje się literaturą i filmami sci-fi oraz sportem, czynnie przez wiele lat trenował  szermierkę.

Dr hab. prof. UW Paweł Waszkiewicz

doktor habilitowany nauk prawnych specjalizujący się w tematach prewencji kryminalnej, monitoringu wizyjnego, biometrii, pracy operacyjnej czy metod inwigilacji. Zatrudniony Katedrze Kryminalistyki WPiA UW, wykładowca i profesor wizytujący m.in. University of Ottawa, Rutgers University, University College London, Universidad de Alicante, Teesside University.

 

Serdecznie Zapraszamy!
Zespół CNS UW

XIII zjazd studiów podyplomowych CNS 2020/21

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w XIII Zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w Centrum Nauk Sądowych UW, poświęconym wykorzystaniu fizyki w kryminalistyce, z uwzględnieniem zagadnień spektroskopii, fizyki jądrowej i mikroskopii elektronowej.

Zajęcia realizowane będą  przez wykładowców Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Za pośrednictwem poczty e-mail, przekażemy Państwu linki do zajęć on-line. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa i dyskusji z prowadzącymi zajęcia.

Serdecznie Zapraszamy!
Zespół CNS UW

XII zjazd studiów podyplomowych CNS 2020/21

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w XII Zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w Centrum Nauk Sądowych UW, poświęconym wykorzystaniu genetyki oraz biologii molekularnej w kryminalistyce, który odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia br.

Za pośrednictwem poczty e-mail, przekażemy Państwu linki do zajęć on-line. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa i dyskusji z prowadzącymi zajęcia.

Program zjazdu:

10 kwietnia (sobota):

9:15-13:15: dr Magdalena Kaliszewska: „Metody analizy DNA: izolacja, ocena ilościowa i jakościowa, amplifikacja oraz detekcja produktów PCR” a także „DNA fingerprinting i CODIS”.
14:15-16:00: dr Magdalena Kaliszewska: „Predykcja cech fenotypowych na podstawie genotypu”.
16:15-18:15: dr Takao Ishikawa: ”Metody biologii molekularnej w kryminalistyce – od wykrywania śladów krwi po zastosowania spektrometrii mas cz. I”.

11 marca (niedziela):

9:15-13:15: dr Takao Ishikawa: ”Metody biologii molekularnej w kryminalistyce – od wykrywania śladów krwi po zastosowania spektrometrii mas cz. II”.

Sylwetki wykładowców:

Dr Magdalena Kaliszewska

ukończyła studia I, II i III stopnia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe z zakresu Analityki medycznej w Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2016 roku pracuje jako adiunkt badawczo-dydaktyczny w Instytucie Genetyki i Biotechnologii WB UW, gdzie prowadzi zajęcia w ramach przedmiotów takich jak Genetyka z inżynierią genetyczną, Genetyka człowieka oraz Genetyka kryminalistyczna.

Stawia przede wszystkim na wykorzystanie wiedzy w praktyce, dlatego w swojej pracy zawodowej współpracuje z licznymi ośrodkami klinicznymi i zajmuje się analizą molekularnego podłoża chorób mitochondrialnych. Z tego powodu także, od kwietnia do lipca 2020 roku, uczestniczyła w tworzeniu i organizacji pracowni diagnostyki zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w ramach Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Laboratoryjnej WUM.

Dr Takao Ishikawa

jest absolwentem Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2007 r. pracuje w Zakładzie Biologii Molekularnej Wydziału Biologii UW i zajmuje się m.in. białkami prionowymi u drożdży Saccharomyces cerevisiae, a także współpracuje z Pracownią Nowe Metody Spektroskopii NMR w zakresie badań  nad białkami natywnie nieustrukturyzowanymi. Na Wydziale Biologii UW prowadzi zajęcia z takich przedmiotów jak: biochemia, biologia molekularna, białka i kwasy nukleinowe, a także biologia molekularna dla humanistów (przedmiot ogólnouniwersytecki).

Serdecznie Zapraszamy!
Zespół CNS UW