Inauguracja Studiów Podyplomowych CNS UW 2019

Szanowni Państwo,

Wszystkich słuchaczy zapraszamy na pierwszy, inauguracyjny zjazd Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, który odbędzie się w dniach 12-13 października.

Program zjazdu:

12 października (sobota)

(godz. 13:00-18:15)

 W godz. 13:00-14:00 odbędzie się spotkanie organizacyjne, podczas którego przedstawione zostaną zasady studiowania, program zajęć, wymagania programowe i inne przydatne szczegóły.

W godz. 14:15-18:15 odbędzie się wykład inauguracyjny, który wygłosi Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, kierownik Katedry Kryminalistyki WPiA UW, Kierownik Studiów Magisterskich II Stopnia (Kryminalistyka i Nauki Sądowe) w Centrum Nauk Sądowych UW; były Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, oraz były Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski jest biegłym z zakresu kryminalistyki wpisany na listę  biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa Praga. Przewodniczy Radzie Naukowej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz Radzie Naukowej Polskiego Towarzystwa  Kryminalistycznego. Odbył staże i stypendia naukowe m.in.  w: Capital University (USA), United Nations Institute of Crime Prevention  and Control (Helsinki, Finlandia), University of Iowa (USA),  Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht (Niemcy).

13 października (sobota)

(godz. 9:15-13:15)

W niedzielę 13 października w godz. 9:15-13:15 odbędzie się drugi wykład, który przedstawi Pani Dr hab. Magdalena Spólnicka, Wicedyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Dr hab. n. med., mł. insp. Magdalena Spólnicka jest Absolwentką Wydziału  Farmacji Akademii Medycznej w Bydgoszczy oraz Podyplomowego Studium Oficerskiego Ekspertów Kryminalistyki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.  

W 2003 roku ukończyła studia podyplomowe z biologii molekularnej na  Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2006  roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych, przedkładając pracę  zatytułowaną „Polimorfizm STR niekodującego regionu genu ludzkiego hormonu wzrostu i jego wykorzystanie w identyfikacji osobniczej” na Uniwersytecie  
Medycznym w Łodzi. Praca była finansowana przez KBN ze środków na naukę  jako projekt badawczy – grant promotorski nr 2 P05A03129.

Dzięki  osiemnastoletniej pracy w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym  Policji mł. insp. dr n. med. Magdalena Spólnicka zdobyła doświadczenie we  wszystkich kluczowych aspektach pracy Zakładu Biologii, w tym w  wykonywaniu ekspertyz o wysokim stopniu skomplikowania, prowadzeniu  dokumentacji analitycznej i statystycznej w zakresie wykonywanych zadań,  prowadzeniu prac wdrożeniowych i adaptacyjnych.

Brała również udział w  procesie wprowadzenia i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w  Wydziale Biologii CLK KGP. Ponadto, nadzorowała proces kształcenia  kandydatów na ekspertów z zakresu genetyki sądowej. Jest współautorem  wielu publikacji i wystąpień na krajowych i międzynarodowych  konferencjach. Od 2014 roku była Zastępcą Kierownika Zakładu Biologii  CLKP, a od lipca 2015 roku Głównym Specjalistą Badawczo-Technicznym  Zakładu Biologii CLKP. Od 1 kwietnia 2016 pełni funkcję Kierownika Zakładu  Biologii CLKP.

Szczegółowe informacje dotyczące zjazdu Słuchacze otrzymają drogą mailową.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół CNS UW

 

XV Zjazd Studiów Podyplomowych CNS UW

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w piętnastym zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, który odbędzie się w najbliższy weekend 11-12 maja br.

Sobota 11 maja, godz. 9.15-13.15

W części porannej w sobotę 11 maja spotkają się Państwo z Insp. Urszulą Cur z Zespołu Psychologii Policyjnej Stosowanej w Komendzie Głównej Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji. Tematem wykładu Insp. Cur będzie profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw. Pani Urszula Cur jest jednym z najbardziej doświadczonych profilerów policyjnych w Europie, o ogromnym doświadczeniu praktycznym.

Sobota 11 maja, godz. 14.15-18.15 oraz Niedziela 12 maja, godz. 9.15-13.15

Dwa pozostałe bloki wypełnią wykłady z elementami warsztatowymi i ćwiczeniowymi poświęcone w całości praktycznym aspektom pracy technika kryminalistyki. Zajęcia poprowadzi współpracujący z CNS UW ekspert techniki kryminalistycznej dysponujący ogromnym i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, p. asp. szt. Tomasz Kosonowski. Ze względu na planowane ćwiczenia praktyczne sugerujemy Państwu zabranie ze sobą rękawiczek ochronnych. Warto będzie zabrać ze sobą aparaty fotograficzne (sugestia dla chętnych) i szkicowniki.

Serdecznie Zapraszamy

Zespół Cns UW

XIV zjazd studiów podyplomowych CNS 2018/19

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w XIV zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, który odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia br.

Program zjazdu:

27 kwietnia (sobota)

godz. 9:15-13:15 

Sobotni blok poranny w formie warsztatu poświęcony zostanie „Podstawowym założeniom dokumentacji 3D”.

Zajęcia poprowadzą:

Pani Mgr Marta Bura, archeolog, absolwentka Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się zastosowaniem metod 3D w badaniach naukowych. W latach 2015-2019 kierowała Pracownią Skanerów 3D Instytutu Archeologii UW, oraz

Pan Mgr Janusz Janowski, archeolog, absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat pracownik Instytutu Archeologii UW, gdzie zajmował się nowoczesnymi technologiami w dokumentacji archeologicznej. W 2010 roku stworzył Pracownie Skanerów 3D Instytutu Archeologii UW.

godz. 14:15-18:15

W trakcie drugiego bloku zajęć wykłady pod tytułem: „Zbrodnia i kara w teoriach kryminologicznych” oraz „Kryminologia przestrzenna – ekologiczna analiza przestępczości” przedstawi dr Agnieszka Gutkowska, doktor nauk prawnych, kryminolog, adwokat. Adiunkt w Zakładzie Kryminologii w Instytucie Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

28 kwietnia (niedziela)

godz. 9:15-13:15

W niedzielę w godz. 9:15-13:15 wykład pod tytułem: „Geograficzne aspekty przestępczości – część II” poprowadzi Pan mgr Michał Górski, doktorant MISMaP UW, ekspert z dziedziny aplikacji GIS i profilowania geograficznego (certyfikacja University College London).

Z poważaniem,
Zespół Centrum Nauk Sądowych UW

 

XIII zjazd studiów podyplomowych CNS 2018/19

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w XIII zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, który odbędzie się w dniach 6-7 kwietnia

Program zjazdu:

9 kwietnia (sobota)

godz. 9:15-13:15 oraz 14:15-18:15

Zarówno blok poranny, jak i popołudniowy poprowadzi Insp. Krystian Wojciechowski – analityk kryminalny z wieloletnim doświadczeniem, stały współpracownik i ekspert Centrum Nauk Sądowych UW. Pan inspektor przez 10 lat zajmował stanowisko Naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Policji.  
Poranny wykład Insp. Wojciechowskiego poświęcony będzie tematyce analizy kryminalnej, popołudniowy zaś dotyczyć będzie zagadnień wywiadu kryminalnego w pracy policji i służb specjalnych. 

7 kwietnia (niedziela)

godz. 9:15-13:15

W niedzielę w godz. 9:15-13:15 zajęcia poprowadzi Dr Daniel Mańkowski, adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, stały współpracownik Centrum Nauk Sądowych UW. Tematem wykładu Dr-a Mańkowskiego będą zagadnienia związane z kryminalistyczną problematyką zdarzeń z użyciem broni palnej.

Z poważaniem,
Zespół Centrum Nauk Sądowych UW

XII zjazd studiów podyplomowych CNS

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach 23-24 marca odbędzie się XII zjazd Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych, prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zjazd w całości poświęcony zagadnieniom Genetyki Sądowej odbędzie się w formule praktycznej , w której przewidziane są:

  • Warsztaty laboratoryjne, w ramach których słuchacze poznają m.in.: sposoby pobierania materiału ze śladów biologicznych do analiz genetycznych, metody izolacji DNA, jak również przebieg reakcji amplifikacji DNA (PCR, Polymerase Chain Reaction).
  • Warsztaty komputerowe, w ramach których poruszona zostanie problematyka dotycząca m.in.: analizowania i porównywania profili mikrosatelitarnych, odczytywani profili mtDNA i przeszukiwania baz danych, czy też wykorzystania mikrosatelitów chromosomu Y w kryminalistyce.

Uwaga! Ze względu na specyfikę zajęć odbędą się one z podziałem na grupy, jak również zmianie ulegnie ich miejsce. Uczestników prosimy o zapoznanie się z informacjami przekazanymi drogą mailową.

23 marca – grupy 1 i 2

 

Godz. 9.30 – 13:30
Grupa 1 Grupa 2
Zajęcia laboratoryjne Zajęcia komputerowe
Godz. 13:30 – 14:00
Przerwa
Godz. 14:00 – 18:00
Grupa 1 Grupa 2
Zajęcia komputerowe Zajęcia laboratoryjne

 

24 marca – grupy 3 i 4

Godz. 9.30 – 13:30
Grupa 3 Grupa 3
Zajęcia laboratoryjne Zajęcia komputerowe
Godz. 13:30 – 14:00
Przerwa
Godz. 14:00 – 18:00
Grupa 3 Grupa 4
Zajęcia komputerowe Zajęcia laboratoryjne

 

Serdecznie zapraszamy!
Zespół CNS UW

 

XI zjazd studiów podyplomowych CNS 2018/19

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w XI zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, który odbędzie się w dniach 9-10 marca

Program zjazdu:

9 marca (sobota)

godz. 9:15-13:15 oraz 14:15-18:15

Zajęcia sobotnie (9 marca) w bloku porannym (9:15-13:15) i popołudniowym (14:15-18:15) zostaną w całości poświęcone zagadnieniu „Medycyny Sądowej”, które przedstawi Pan dr n. med. Marcin Fudalej, pracownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz biegły sądowy o ogromnym doświadczeniu naukowym i praktycznym.

10 marca (niedziela)

godz. 9:15-13:15

W niedzielę (10 marca) w godz. 9:15-13:15 wykład pod tytułem: „Geograficzne aspekty przestępczości – część I” poprowadzi Pan mgr Michał Górski, doktorant MISMaP UW, ekspert z dziedziny aplikacji GIS i profilowania geograficznego (certyfikacja University College London).

Miło nam również poinformować Państwa, że kolejny zjazd naszych Studiów poświęcony zostanie warsztatom z zakresu Genetyki Sądowej. Szczegółowe informacje dot. tego zjazdu prześlemy Państwu w najbliższych dniach.

 Z poważaniem,
Zespół Centrum Nauk Sądowych UW

X zjazd studiów podyplomowych CNS 2018/19

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w X zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, który odbędzie się w dniach 23-24 lutegoNajbliższy zjazd będzie poświęcony w całości zagadnieniom związanym z psychologią sądową, a prowadzony będzie przez ekspertów z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Program zjazdu:

23 lutego (sobota)

godz. 9:15-13:15 

Poranny wykład pt.: „Psychologia pamięci i jej zastosowania w praktyce sądowej – część I” poprowadzi Pani Prof. dr hab. Ewa Czerniawska, była Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor E. Czerniawska kieruje Zakładem Psychologii Uczenia się i Pamięci. Ma rozlegle zainteresowania naukowe: od psychologii pamięci i uczenia się, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności strategicznej i metapoznawczej, poprzez psychologię węchu i pamięci węchowej, aż do roli muzyki w przebiegu i rozwoju funkcji poznawczych. Autorka, współautorka i redaktorka 8 prac zwartych oraz ponad 90 artykułów i rozdziałów w monografiach.

godz. 14:15-18:15

Zajęcia sobotnie w bloku popołudniowym poprowadzi Pan Dr Jerzy Wojciechowski z Pracowni Psychologii Sądowej Wydziału Psychologii UW. Dr Wojciechowski jest również absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UW, a także wybitnym specjalistą z zakresu psychologii kłamstwa i możliwości wykorzystania badań poligraficznych w kryminalistyce. Tematem wykładu dr Wojciechowskiego będą: „Badania poligraficzne w kryminalistyce – zastosowanie, podstawy prawne i teoretyczne”

24 lutego (niedziela)

godz. 9:15-13:15

W bloku niedzielnym swoje zajęcia poświęcone „Psychologi pamięci i jej zastosowania w praktyce sądowej” kontynuować będzie Pani Prof. dr hab. Ewa Czerniawska.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół CNS UW

IX zjazd studiów podyplomowych CNS 2018/19

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w IX zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, który odbędzie się w dniach 9-10 lutego

Program zjazdu:

9 lutego (sobota)

godz. 9:15-13:15 oraz 14:15-18:15

Pierwszy dzień zjazdu poświęcony zostanie w całości zagadnieniom Antropologii Sądowej.  Zagadnienia dotyczące identyfikacji:

  • osób żyjących na podstawie nagrań w monitoringu,
  • szczątków ludzkich, zwłok NN, oraz
  • wieku osób małoletnich na potrzeby postępowania karnego,

uzupełnione zostaną elementami warsztatowymi i ćwiczeniowymi poświęconymi różnym aspektom antropologii oraz pracy antropologa sądowego przy ekshumacjach zwłok i szczątków ludzkich. 

Wykład poprowadzi Pani dr Agata Thannhauser z Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, jeden z najlepszych w Europie ekspertów z dziedziny antropologii sądowej oraz biegły sądowy z ogromnym doświadczeniem praktycznym. 

10 lutego (niedziela)

godz. 9:15-13:15

Tematem zajęć niedzielnych będzie jedna z ciekawszych sub-dyscyplin kryminalistyki, czyli mechanoskopia. Wykład pod tytułem: „Mechanoskopia, strategia włamań i pokonywanie zabezpieczeń mienia” przedstawi Pan Jędrzej Kupczyński, Prokurator w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiej oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; uczestnik studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Współpracownik Towarzystwa Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22. Współautor książki „Strategia Działania Współczesnego Włamywacza” (Wydawnictwo CLKP 2015). Zawodowo związany z problematyką przestępczości przestępczości gospodarczej.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół CNS UW