Trwa rekrutacja na stacjonarne studia magisterskie na kierunku „Kryminalistyka i Nauki Sądowe

Jesteś osobą dociekliwą i wyróżnia Cię umiejętność łączenia faktów i logicznego myślenia?

Masz silną psychikę i niełatwo poddajesz się wpływom innych?

Posiadasz obszerną wiedzę ogólną z zakresu pozornie różnych dziedzin, którą nieustannie pogłębiasz?

Bez trudu rozpoznajesz zależności pomiędzy uwarunkowaniami psychicznymi, biologicznymi i społecznymi?

Jesteś zdeterminowany/a aby poznać techniczne metody rozpoznawania i wykrywania ujemnych zjawisk społecznych określonych przez literę prawa?

Zapraszamy Cię na bezpłatne studia stacjonarne II stopnia na kierunku:
„Kryminalistyka i Nauki Sądowe”.

Dwuletnie studia wyróżnia ich praktyczny i interdyscyplinarny charakter. W ich trakcie będziesz mógł/mogła uczestniczyć w ćwiczeniach laboratoryjnych, zajęciach w Zakładzie Medycyny Sądowej WUM i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji czy warsztatatach Crime Scene Investigation.

Zajęcia prowadzą wykładowcy z Wydziałów Biologii, Fizyki, Chemii, Prawa i Administracji oraz Psychologii UW, a także doświadczeni eksperci i specjaliści z zewnątrz.

Studia umożliwiają zdobycie jednej ze specjalizacji:

  • genetyczno-biologicznej,
  • fizykochemicznej, lub
  • ogólnokryminalistycznej,

Studia te dają Ci szansę na realizacje ciekawych planów zawodowych i podjęcie niecodziennych problemów badawczych. Dzięki nim zdobędziesz niezbędne umiejętności w prowadzeniu czynności śledczych oraz w laboratoriach kryminalistycznych.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://cns.uw.edu.pl/rekrutacja

Udział studentki KiNS w XVIII Wrocławskim Sympozjum Badań Pisma

w dniach 6-8 czerwca br. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa –  XVIII Wrocławskie Sypomozjum Badań Pisma, zorganizowana przez Katedrę Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W trakcie konferencji referat pt.: „Profilowanie socjolingwistyczne nieznanych sprawcow” wygłosiła studentka naszych studiów na kierunku Kryminalistyka i Nauki Sądowe – Pani Martyna Grądziel.

Seredecznie gratulujemy!
Zespół CNS UW

Rekrutacja na studia Centrum Nauk Sądowych UW

Szanowni Państwo,

informujemy, że już w najbliższych dniach rusza rekrutacja na studia prowadzone przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego:

  • w dniu 1 czerwca na  Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych

szczegóły dotyczące rekrutacji znajdziecie Państwo pod adresem: http://cns.uw.edu.pl/studia-podyplomowe/rekrutacja-201819/

  • w dniu 5 czerwca na Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Kryminalistyka i Nauki Sądowe

szczegóły dotyczące rekrutacji znajdziecie Państwo pod adresem: http://cns.uw.edu.pl/studia-magisterskie/rekrutacja/ 

Serdecznie Zapraszamy!
Zespół CNS UW

Miejski informator dla studentów: „Studiuj Warszawę. Miejski Informator Studencki”.

Wszystkich naszych obecnych oraz przyszłych studentów zapraszamy do zapoznania się z nowym „Miejskim Informatorem Studenckim” przygotowanym przez Urząd m. st. Warszawy.

Zawiera on szereg przydatnym wszystkim studentom informacji dotyczących codziennego życia
w Warszawie. Prezentowany informator pozwala zorientować się w naszym mieście i jego zasobach, oferowanych szansach rozwoju naukowego i zawodowego oraz propozycjach spędzania wolnego czasu. 

Jest on dostępny na stronie Urzędu Miasta st. Warszawy:

https://www.um.warszawa.pl/dla-mieszkancow/naukowa-warszawa/aktualnosci/miejski-informator-dla-student-w

lub do pobrania tutaj:

Pobierz

Studia magisterskie KiNS – rejestracja na przedmioty do wyboru w semestrze letnim

Szanowni Państwo,
wszystkich studentów kierunku Kryminalistyka i Nauki Sądowe uprzejmie informujemy, że rejestracja na przedmioty do wyboru w semestrze letnim rozpocznie się się 6 lutego 2018r. o godzinie 21.00 przez system USOS.

Jest to termin po ostatnim egzaminie w tej sesji. Dodatkowo jest jeszcze niemal tydzień do tej chwili, co za tym idzie jest czas na przygotowanie się do rejestracji. Osoby, którym udało się zapisać na niektóre przedmioty na rejestracji próbnej zostaną usuniętę z grup, aby każdy student miał równe szanse na rejestrację na dany przedmiot. Przypominamy jest to rejestracja bezpośrednia do grup na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”.

Pozdrawiamy,
Zespół CNS UW