II Zjazd studiów podyplomowych w CNS UW w roku 2021/2022

Szanowni Państwo,
już jutro rozpocznie się drugi w tym roku akademickim Zjazd w ramach Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych.
Program zjazdu 23 i 24 października 2021 obejmuje:

Zajęcia sobotnie:

 • prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski – „Biegli i ich opinie w postępowaniu karnym”
 • prok. Jędrzej Kupczyński – „Prawne i taktyczne ramy gromadzenia rzeczowego materiału dowodowego”

Zajęcia w bloku niedzielnym:

 • mgr Błażej Stromczyński, mgr Stanisław Rabczuk – „Daktyloskopia i analiza daktyloskopijna (wykład i zajęcia praktyczne)”

Zajęcia odbywają się stacjonarnie, jak dotychczas – w auli Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Zespół CNS UW

Funkcjonowanie CNS UW w roku akademickim 2021/2022

Szanowni Państwo,

wracamy do zajęć stacjonarnych. Niniejszym informujemy o treści pisma Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim, które w nawiązaniu do niedawnego Rozporządzenia MEiN powinno usunąć wątpliwości co do sposobu funkcjonowania uczelni w najbliższym roku akademickim (pełna treść pisma).

👉 Zajęcia dydaktyczne i egzaminy od początku października co do zasady prowadzone będą w obiektach UW (stacjonarnie), o ile tylko takiej możliwości nie ograniczą później zmiany w przepisach prawa (np. ponowne wprowadzenie ograniczeń).
👉 egzaminy i zaliczenia w sesji poprawkowej do dn. 30 września 2021 odbywają się bez zmian na ustalonych wcześniej zasadach (zdalnie).
Naturalnie, te reguły dotyczą co do zasady wszystkich zajęć prowadzonych w Centrum Nauk Sądowych UW.
Konieczne jest przy tym zachowania ostrożności i odpowiedzialnych postaw – o co już dziś prosimy – aby przyszła sytuacja epidemiologiczna nie przeszkodziła w funkcjonowaniu naszego Uniwersytetu.

 

Zespół CNS

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia 2021/2022

 

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że od 10 sierpnia 2021 r. rusza II tura rejestracji  na

 3 kierunki studiów stacjonarnych, II stopnia,

 realizowanych w ramach Centrum Nauk Sądowych UW:

 

 • Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa,
 • Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie chemia sądowa,
 • Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna.

 

Rejestracja w IRK potrwa do 13 września 2021 r., a do 17 września będzie  możliwość wprowadzania do IRK brakujących danych i dokumentów o ukończeniu studiów wyższych.

 

Zapraszamy na stronę Internetowej Rejestracji Kandydatów UW

www.irk.uw.edu.pl

Podyplomowe Studia Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych – Rekrutacja 2021/2022

Szanowni Państwo,

z radością informujemy o uruchomieniu rekrutacji do kolejnej edycji Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych.

W nadchodzącym roku akademickim 2021/2022 studia planowane są do uruchomienia w formule stacjonarnej, zależnie od obowiązujących w tym zakresie regulacji ogólnych.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące rekrutacji, a także programu i harmonogramu studiów (w tym terminów wszystkich zjazdów planowanych na rok akademicki 2021/2022) znajdują się:

 1. W zakładce dotyczącej rekrutacji na naszej stronie (Link) oraz na
 2. stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów UW (link do IRK)
O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych zainteresowani tematyką. Studia podyplomowe skierowane są w szczególności do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania i zawodów prawniczych, ale także do absolwentów wszystkich innych kierunków studiów i przedstawicieli wszystkich zawodów którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie kryminalistyki i nauk pokrewnych.

Z życzeniami zdrowia

Zespół CNS UW

 

Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych 2020/21

Szanowni Państwo,

7 września 2020 roku, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Prof. dr hab. Alojzy Nowak wydał Zarządzenie nr 206 w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, z którym można się zapoznać w Monitorze UW: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5589/M.2020.385.Zarz.206.pdf

Z Zarządzenia J.M. Rektora wynika, że co do zasady, w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, zajęcia dydaktyczne mają być prowadzone w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Chciałbym poinformować Państwa, że w aktualnie trwającej rekrutacji na Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych uzyskaliśmy liczbę zgłoszeń wystarczającą do podjęcia decyzji o uruchomienia nowej edycji Studiów w roku akademickim 2020/2021.

Samo uruchomienie nowej edycji uzależnione jest od złożenia przez Państwa wymaganych dokumentów, tak więc zwracam się do Państwa z uprzejmą prośba o kontakt z naszym Dziekanatem i przesłanie niezbędnej dokumentacji. Chciałbym zarazem podkreślić, że rekrutacja jest wciąż otwarta, tak więc serdecznie zapraszamy do udziału w naszych Studiach wszystkie osoby zainteresowane problematyką kryminalistyki i nauk sądowych.

Naszą intencją jest zapewnienie Państwu najwyższego poziomu kształcenia, przy zachowaniu wymogów prawnych i instytucjonalnych. Kierujemy się przy tym najważniejszym postulatem ochrony Państwa zdrowia, tak więc stosować musimy się do odpowiednich przepisów prawa, dotyczących kwestii sanitarno-epidemiologicznych. Planujemy rozpoczęcie nowego roku akademickiego od serii wykładów kursowych prowadzonych zdalnie. Co roku, pierwszy semestr zajęć poświęcony jest przede wszystkim problematyce teoretycznej, natomiast zajęcia o naturze praktycznej, czy te związane z elementami warsztatowymi odbywają się przeważnie w semestrze letnim.

Uważamy więc, że jesteśmy w stanie wypełnić warunki opisane w Zarządzeniu Rektora, planując na semestr zimowy te zajęcia, których zakres umożliwia zdalną formę wykładów. Będziemy też starać się, by w każdym przypadku nasi wykładowcy umożliwiali Państwu indywidualny kontakt (przy użyciu metod zdalnych).

Wszelkie materiały z zajęć będą publikowane na dostępnej tylko dla Państwa, zabezpieczonej hasłem, stronie internetowej. Gdy tylko pojawi się możliwość prowadzenia zajęć stacjonarnych (lub „hybrydowych”), niezwłocznie przystąpimy do realizacji spotkań bezpośrednich (rzecz jasna przy zachowaniu wszelkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy). Mamy nadzieję, że w semestrze letnim będziemy mogli wdrożyć wszystkie standardowe formy kształcenia (wykłady bezpośrednie, warsztaty, zajęcia laboratoryjne i ćwiczenia terenowe).

W semestrze letnim ubiegłego roku akademickiego udało nam się – mimo niezwykle trudnej sytuacji epidemiologicznej i krajowego „lock-downu” zrealizować praktycznie cały program zajęć. Ze względu na ograniczenia prawne i sanitarne nie mogliśmy przeprowadzić tylko dwóch bloków zajęć: z zakresu genetyki sądowej (laboratoria) i praktyki pracy technika kryminalistyki.

Naszych Studentów z roku akademickiego 2019/2020 informujemy, że wszystkie te zajęcia zostaną zrealizowane przy pierwszej nadarzającej się sposobności. Pamiętamy o Państwu i chcemy podkreślić, że są Państwo dla nas ogromnie ważni – z pewnością zrobimy wszystko co w naszej mocy, by nadrobić niezawinioną przez nas stratę w programie Państwa Studiów.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim Państwu za ogromną cierpliwość, zrozumienie i życzliwość. Kandydatów do udziału w nowej edycji Studiów (2020/2021) uprzejmie proszę o pilne przekazywanie dokumentów do naszego Dziekanatu – od Państwa współpracy bezpośrednio zależy ostateczna decyzja o uruchomieniu nowego roku akademickiego na Studiach Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Sądowych.

Życząc Państwu zdrowia, łączę wyrazy szacunku

w imieniu całego Zespołu Centrum Nauk Sądowych UW

dr hab. Kacper Gradoń

Dyrektor CNS UW.

Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW.

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW.
Zarządzenie dotyczy m.in.:
 • odwołania do 14 kwietnia 2020 r. wykładów i zajęć dla studentów, doktorantów, słuchaczy, z wyjątkiem zajęć prowadzonych zdalnie;
 • odwołania do 30 kwietnia 2020 r. wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych);
 • zawieszenia do 30 kwietnia 2020 r. służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów i studentów.
Tłumaczenie zarządzenia na język angielski dostępne jest na stronie: en.uw.edu.pl/information-on-preventing-covid-19-spread-among-the-uw-community.
Ze względu na dynamiczny rozwoju sytuacji rekomendujemy śledzenie:
zakładki na stronie głównej Uniwersytetu Warszawskiego zawierającej komunikaty uczelni w sprawie koronawirusa

 

strony Głównego Inspektora Sanitarnego

 

Zespół CNS UW

Zawieszenie toku Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych

W związku z Zarządzeniem nr 50 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 marca 2020 r.  w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego, oraz kierując się troską o Państwa zdrowie i dobre samopoczucie psychofizyczne, zmuszony jestem tymczasowo zawiesić cykl naszych Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzonych w Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

W świetle postanowień Zarządzenia, jak również dzisiejszej decyzji podjętej na szczeblu rządowym (Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), nie mamy faktycznej i prawnej możliwości prowadzenia jakichkolwiek zajęć dydaktycznych. Niestety dotyczy to również studiów podyplomowych.

Wszystkie zaplanowane bloki zajęć ODBĘDĄ SIĘ, a wznowienie naszych zjazdów nastąpi natychmiast po zniesieniu administracyjnych i sanitarno-epidemiologicznych ograniczeń. Jest pewne, że zjazdy odbywać się będą w czerwcu i być może również na samym początku lipca.

Jestem świadomy tego, że dla niektórych spośród Państwa jest to sytuacja bardzo trudna i wymagająca pewnego przemodelowania swoich planów. Podkreślam jednak, że jest to zdarzenie na które nie mamy (jako CNS) absolutnie żadnego wpływu. Stan wyższej konieczności i siła wyższa nie pozwalają nam na to by funkcjonować na standardowych zasadach.

Dochowam wszelkich starań, by nie ominęły Państwa żadne zaplanowane zajęcia, w tym ćwiczenia praktyczne, zajęcia laboratoryjne i warsztaty terenowe.

Będę bardzo wdzięczny za Państwa zrozumienie i przychylność.

Z poważaniem,
Kacper Gradoń
Dyrektor Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Wyład: „Geokryminalistyka: Zastosowanie metod geologicznych przez organy ścigania”

Szanowni Państwo,

Centrum Nauk Sądowych UW oraz Wydział Geologii UW mają przyjemność zaprosić na wykład dr L. Donnelly’ego oraz dr A. Ruffell’a (Initiative on Forensic Geology IUGS) pt.: „Forensic Geology: The Applications of Geology to Police and Law Enforcement” („Geokryminalistyka: Zastosowanie metod geologicznych przez organy ścigania”).

Wykład odbędzie się w języku angielskim.

Podczas wykładu prezentowane będą miejsca zbrodni oraz szczątki ludzkie. Dokumentowanie foto-video zabronione.

Serdecznie Zapraszamy!

Dzień Otwarty UW

Wszystkie osoby zainteresowane studiami z zakresu prawa oraz kryminalistyki serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty UW który odbędzie się 27 kwietnia 2019 r. na Kampusie Głównym UW (Krakowskie Przedmieście 26/28) w  godz. 10.00 do 16.00.

W ramach wydarzenia zaprezentują się uczelniane jednostki. Swoje stanowisko będzie mieć również Centrum Nauk Sądowych UW.

Będzie można porozmawiać z wykładowcami i studentami, poznać ofertę edukacyjną i zasady rekrutacji, czy też pospacerować po zabytkowym kampusie.

W ramach wydarzenia o godz. 12.00 zapraszamy na wykład o rozwoju kryminalistyki i studiach magisterskich z zakresu kryminalistyki. Wykład odbędzie się w sali 105 w budynku dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej.

Serdecznie Zapraszamy!
Zespół CNS UW